Uitgebreidere informatie over de Molen 't Haantje en de stichting over de reden waarom wij financiele steun nodig hebben:

Het molen complex:
Het molencomplex aan de Korte Stammerdijk bestaat uit een breed onderhuis waarin 2 woningen zijn gevestigd. Op deze onderbouw staat parmantig de unieke wipstellingmolen die sinds 2003 na een grote restauratie weer kan draaien. Sinds 2001 is de Stichting 't Haantje eigendom van het gehele molen-gedeelte geworden en verantwoordelijk voor de gehele instandhouding van het Rijksmonument. Alle de molenonderdelen zijn in eigendom van de stichting. Dat is de gehele kop van de molen te weten het bovenhuis boven de stelling met de trap (staart), de roeden en de wieken met zeilen, de stelling (het balkon zeg maar) en de hele rietenkap.

De woningen onder de molen zijn eigendom van Geert Kotter en Marijke Schekkerman. Zelf wonen zij op korte Stammerdijk 17 en 18 en verder is er nog een huurder op korte Stammerdijk 17a.

Restauratie 2002-2003:
Onder verantwoordelijkheid van de stichting heeft in 2002-2003 een zeer grote restauratie plaats gevonden. De gehele restauratie is bekostigd met subsidie van de Gemeente Weesp, de Rijksdienst voor Monumentenzorg (de huidige Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), het VSB fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en sponsorbijdragen van een bedrijf in Weesp en een bijdrage van de bewoner/eigenaren.koker kraan

Meerwerk:
Gedurende de restauratie stuitte de molenmaker Verbij uit Hoogmade op meerwerk. Diverse delen van de molen bleken toch in slechtere staat dan aanvankelijk werd gedacht. Hiervoor is een meerwerk post besproken met de gemeente Weesp en de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Met de gemeente was overeenstemming dat de subsidiabele meerwerkkosten geplaatst konden worden op de gemeentelijke subsidiebegroting van de komende jaren en dat er verder door de gemeente een lening ter beschikking gesteld zou worden. Door deze oplossing kon de restauratie direct doorgaan en leidde tot een feestelijk opening op 23 mei 2003 door Leo Endedijk (directeur Vereniging de Hollandsche Molen te Amsterdam) en wethouder Ben Lüken (Gemeente Weesp).

Het gat van de meerwerkpost:
In 2012 bij het aflopen van de lening bleek echter er voor de meerwerkpost van € 98.051,- geen dekking te zijn. De Gemeente Weesp kwam terug op haar schriftelijke toezegging. De subsidie is namelijk ondanks al het overleg, afstemming en briefwisseling nooit door de Gemeente bij de Raad op de meerjaren begroting geplaatst. Hierover is in 2011/12 een juridisch geschil geweest. De rechter heeft aangegeven dat formeel de subsidie nooit is aangevraagd en dat daarmee alle brieven vanuit de Gemeente waarin de subsidie werd toegekend, niet rechtsgeldig zijn. Het recht heeft gesproken. Stichting Molen 't Haantje heeft zich erbij neergelegd. Na uitkomst van het geschil heeft de Gemeente Weesp de lening tot 2020 verlengd, zodat de Stichting kans heeft sponsoren en donateurs te vinden om het hoge bedrag van de meerwerkpost terug te verdienen.

De jaarlijkse exploitatiebegroting:
De jaarlijkse exploitatie bestaat grotendeels aan het reguliere onderhoud. De begroting van de stichting is hiervoor dekkend. De inkomsten zijn grotendeels de Rijks onderhoud subsidie regeling, een kleine Provinciale bijdrage en een groot bedrag dat de eigenaar van de woonhuizen onder de molen jaarlijks bijdraagt.

Restauratie Korte Stammerdijk 18:
De eigenaren Geert Kotter en Marijke Schekkerman zijn in 2013 gestart met de restauratie van huisnummer 18, de linkerkant van het molen complex. Al jaren was na het opknappen van de links gelegen tuin en het bouwen van een mooie garage, de linker vleugel een symbolische doorn in het oog. Na goede afstemming met de gemeente over de aan te pakken fundering hebben zij zelf een groot deel van de sloopwerkzaamheden uitgevoerd en wordt nu de restauratie door firma Groen grondig aangepakt. Het gehele gerestaureerde molencomplex zal rond oktober 2013 in volle glorie weer het aanzien van Weesp vanuit het westen bepalen !! Deze kosten worden dus niet door stichting molen 't Haantje betaald maar komen voor rekening van de eigenaar van de woningen onder de molen. Zoals al eerder vermeld, is Stichting 't Haantje verantwoordelijk voor de instandhouding van het gehele molen-gedeelte Rijksmonument. Alle de molenonderdelen zijn in eigendom van de stichting.

verbouwing 18

Go To Top